Αγωνιστική Ομάδα

KalamariaTennisClub

Αγωνιστική Ομάδα

Στα τμήματα αυτά υψηλότερων απαιτήσεων, οι παίκτες εξελίσσουν το παιχνίδι τους μέσα από μία πιο εντατική και λεπτομερή προπονητική προσέγγιση, που στόχο έχει να εξελίξει τα τεχνικά, τακτικά, ψυχοδιανοητικά και φυσικά τους στοιχεία και παράλληλα να εμφυσήσει στους παίκτες την αγωνιστική συμπεριφορά και πειθαρχία, το αίσθημα του συναγωνισμού και της αγωνιστικότητας και κατ’ επέκταση να τους προετοιμάσει για τις μεγαλύτερες κατηγορίες των juniors και τα τμήματα υψηλής απόδοσης.